1. Paano nakikita ang agwat ng mayayaman at mahihirap?

Ang agwat ay maaaring makita sa relasyon ni Nyora Tentay sa kanyang mga katulong. Inaabuso niya ang mga maghihirap gamit ng kanilang utang sa kanya upang magkaroon siya ng makapangyarihan sa sociodad. Gamit ng itong utang, nawawala sila ng  mga oportunidad upang magkaroon ng pera. Parehas lang ito sa totoong buhay. Walang nagkakaroong oportunidad ang mga mahihirap dahil lahat ito ay napupunta sa mga mayayaman.

2. Ano ay ang “pagkapit sa patalim”?

Ito ay ang situwasyon ng mga mahihirap na, dahil sa kasamaan ng buhay, ay gagawin ng kahit ano upang mamumuhay sila.

3. Ano ay isang solusyon sa itong isyu sa lipunan?

Isang solusyon ay ang pagpapabuti ng public education. Kung magkakaroon ng edukasyon ang mga mahihirap, magkakaroon sila ng mas maraming oportunidad upang magkaroon ng pamumuhay.

4. Aral

Kaya i-ayos ang situwasyon ng mga mayayaman at mahihirap kung ito’y ay nabigyang halaga sa ating lipunan.