Para sa lahat ng mga Pilipino, si Jose Rizal ay isa sa mga pinakakilalang bayani sa kasaysayan ng mga taong Pilipino. Katulad sa estilo ng rebolusyon ni Mahatma Gandhi, hindi lang inilantad ni Jose Rizal ang kasamaan ng mga Kastila, binuksan niya ang mga mata ng mga Pilipino sa kanilang sariling katamaran at makitid na pag-iisip. Ito ay isang tiyak na katunayan na si Rizal at ang kanyang mga tula at nobela ay respetado ng maraming tao, pero ito ba ay talagang kinakailangang pag-aralan ng mga kabataan sa ating henerasyon? Maraming tao, bata at matanda, ay nahihirapan sa pagbabasa ng mga ito dahil sa mga mahirap na salita at mahirap na pag-unawa sa mga kahulugan. Ang pasusulit na ito ay para masabi sa publiko na kailangan nating mag-aral ng mga gawa ni Jose Rizal sa ating panahon dahil marami pa rin tayong matututunan dito.

Para maging mas epektibo ang aking paliwanag kung bakit naaangkop pa ang mga sulat ni Rizal sa ating modernong panahon, dapat tingnan natin ang situwasyon ng mga Pilipino ngayon. Pwede nating ikumpara ang ating henerasyon ngayon sa henerasyon nga mga tao sa panahon ng Kastila. Maari itong magmukhang isang kakaibang paghahambing, ngunit marami siyang kaparehas. Maraming Pilipino ngayon ay sumusunod pa rin sa kultura ng ibang bansa. Palagi nalang natin sinusunod at ginagaya ang mga dayuhan at pinapabayaan nating ang sariling nating tradisyon. Katulad lang ito sa mga problemang lipunan ng mga tao sa panahon ng mga Kastila.  Mas gusto nilang sumunod sa mga dayuhan dahil akala nila na ito ay mas mabuti. Ang mga kabataan natin ngayon ay nararanasan ang parehong problema. Madalas makaranas ng katamaran ang mga kabataan ngayong tulad ng dating henerasyon. Lagi nilang binibigyang pokus ang kanilang sarili at kinakalimutan nila ang pangangailangan ng iba. At ganito rin ang mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Sa ating pag-aaral ng mga likha ni Jose Rizal, pwede nating makita ang mga pagkakamali ng dating henerasyon at matuto ng leksyon sa mga ito.  Mapapabuti natin ang lipunan sa Pilipinas at sa pandaigdigang komunidad.

Isang halimbawa ng likha ni Rizal na maaaring gamitin sa panahon natin ay ang “Sa Aking Mga Kabata”. Isinulat niya ito noong 10 gulang sya. Napapakita nito na kahit bata ka pa ay posibleng mapakita na ang iyong talento.  Sinasaad dito na ang wika ay isa sa mga pinaka-mahalagang aspekto ng isang bayan dahil dito napapakita ang pag-unlad ng sarailing tao at lipunan.  SInasabi ni Rizal na ang Filipino, tulad ng ibang wika na INgles at Kastila ay bigay rin ng Diyos. Kaya kailangan natin bigyan ito ng halaga ant alagaan.  Hanggang ngayon,  magagamit pa rin natin ito sa buhay natin.  Dapat palagi natin alagaan ang ating sariling wika dahil maaari ito mawala tulad ng isang bangka sa bagyo. Gusto ni Rizal na pahalagahan natin ang ating wika dahil ito ang nagbibigay tangi sa ating bansa, at may mas malalim itong mensahe.  Di lamang wika ay nagbibigay halaga sa atin bilang PIlipino, ang ating kultura din ay mahalaga.  Ito ay isang metapora na dapat huwag natin kalimutan ang ating kultura kahit may mga ibang ideya at istilo na natututunan tayo sa banyaga.   Kapag nalimutan natin ang ating sariling kultura, malilimutan narin natin paano maging tunay na Pilipino.

Ang pangalawang halimbawa na maaring gamitin sa buhay natin ay galing sa huling sulat ni Rizal na “Mi Ultimo Adios”. Isinulat niya ito sa mga huling oras ng kanyang buhay, nagbibigay sigla ito na isinulat niya para sa buong Pilipinas.  Sinabi niya na iniaalay niya ang kanyang buhay ang lahat ng kanyang minamahal para sa kanyang bansa. Kahit malungkot siya sa hindi na nya makikita ang katapusan ng pagmamalupit ng mga Kastila, Sinasabi niya ang kanyang pagkakamatay ay hindi dapat titigil sa mga kababayan niya sa paghiling nga kanilang kalayaan. Kahit na malimutan na siya, makakapahinga na siya. Isinulat rin niya na baka masyado ng malungkot ang mga Pilipino sa kanyang pagkakamatay ngunit huwag rin nilang kalimutan ang pagkakamatay ng ibang mga taong pinahirapan ng mga Kastila. Ang kanyang sulat ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kabayanihan, na dapat natin palaging maalala.  Tinuturuan tayo na dapat nababatid natin ang paghihirap ng mga ibang tao. Dapat gawin natin ang ating makakayanan para maiwasan na ang paghihirap ng ating mga kababayan. At tulungan silang maging mas mabuting tao.

Mayroon ngang dahilan kung bakit tinuturo pa ngayon ang mga gawa ni Jose Rizal sa ating kabataan. Itinuro niya sa ating lahat, dati at ngayon, ang tamang paraan upang maging mas mabuting tao at mas mabuting Pilipino. Tama lang na pag-aralan natin ang mga likha niya bilang alay sa lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo na ginawa niya para sa kalayaan at pag-unlad ng ating bayan. Ang pag-aral ng mga sulat ni Rizal ay isang pribelehiyo natin at para sa ating pagbuti bilang isang Pilipino.

Advertisements