Sa Kabanata 13, pinatay ni Aladin (ang Morong Gerero) ang dalawang leon at ipinaligtas niya si Florante. Sa itong kabanata, na-iisip ako kung bakit ginawa nito ni Aladin. Ang unang isip ko ay dahil sa pag-aawa. Nakatali si Florante sa isang puno sa loob ng isang malaking gubat. Walang siyang kinakain. Wala siyang umiinom. Siya’y magka-isa at nagkahimatay. Kahit ang mga leon ay nag-aawa sa kanya, paano na si Aladin. Isa pang dahilan kung bakit tinulungan si Florante ni Aladin ay dahil may kaugnayan si Aladin sa situwasyon ni Florante. Dahil nagsisigawan si Florante ang nangyari sa kanya, baka narinig nito ni Aladin. Pareho silang may kasintahan, problema, at parehas silang ipinag-alis sa kanilang kaharian.

Advertisements