Sang-ayon ako sa kasabihan, “Ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay”. Sumasang-ayon ako sa ito dahil hindi nawawala o nasisira ang tunay na pag-ibig, kaya kakayahin ang tunay na pag-ibig ng paghihintay ng kahit ilang oras. Kung totoo ang pag-ibig ng dalawang tao, pwede silang maghintay para sa kanila, ang pinaka-importante para sa kanila ay na kasama sila at walang mangyayari na sisira ang kanilang relasyon. Isang halimbawa ay sa Florante at Laura. Si Florante at Laura ay dalawang taong umiibig. Mayroon sila ng isang tunay na relasyon, kaya, kahit umalis si Florante dahil kay Konde Adolfo, lagi siyang umiisip  ng mga ginawa nila bago umalis si Florante.