Boracay, isang bulaklak ng kasiyahan

Umaagos at kumikinang ang mga alon

Liwanag ang araw sa lupa

Lahat kami ay masaya

Pamilya kong payapa

Nakahiga sa tela

Lumalaro ang pinsan ko sa buhangin

Habang ngumingiti ang araw sa amin

Natulog ako, walang nararamdam

“Ahya! Ahya!”

Gumising ako bigla

Parang may nakitang multo

Tumayo ako, nakita ko siya

Gabe, ang pinsan kong sanggol

Tumuwa at ngumiti, walang sala

Parang gusto akong umiyak

Lumakad kami sa tabing dagat

Tumatalbog siya sa aking tabi

Nakita nito ng aking nanay

At ginawang larawan ang itong karanasan

———————–

Persona: Persona sa tula ay ako. Ito ay isang magandang karanasan na nangyari habang nakapunta ang pamilya ko sa Boracay para sa aking summer vacation. Unang katauhan dahil gusto kong ipakita paano akong naranasan nito.

Dramatikong Sitwasyon: Ang dramatikong sitwasyon dito ay ang nangyayari sa Boracay. Talagang masaya ang naramdam ko sa itong sitwasyon. Ipinatupad ito dahil sa aking pinsan.

Himig: Masaya ang himig ng itong tula. Masaya dahil ito ang buod ng karanasan. Naranasan ako ng kasiyahan ng ibang klase, at ginawa ko ito ang himig ng tula.

Tema: Kasiyahan ang tema ng tula. Dahil ito ang naranasas ko habang nandiyan ako sa Boracay, hindi kaya kong makiakma ng ibang tema.

Tayutay at Talinhaga:

Boracay, isang bulaklak ng kasiyahan – pagwawangis

Habang ngumingiti ang araw sa amin – pagsasatao

Parang may nakitang multo – nagulat