Ako ay parang isang kahon

Isang malaking parisukat

Seryoso at mayamot minsan

Pero hindi laging ganito

 

‘Di makulay sa labas, pero

Ang kulay ko ay nasa loob

Ibukas mo ang aking takip

At makilala mo si Miguel