Maraming lugar sa ating mundo ay pwedeng pumunta. Pero, mayroon ng isang maliit na kapuluan, ito ay ang Pilipinas. Alam ko na itatanong mo ang sarili mo, “Bakit pupunta ako sa Pilipinas, siguro wala kaming gagawin diyan, punta nalang kami Hong Kong o Amerika!”.

Sasabihin ko sa inyo, na gugulat ka sa kontento ng itong perlas.

“Ano ba ay nasa Pilipinas? Ito ay isang maliit na kapuluan lamang”. Sa loob ng itong “maliit” na kapuluan ay isang paghahalo ng iba’t ibang kultura, magagandang lugar, at mga mapagmahal na tao na hindi ka makakalimutan. Ang kultura ay naapekto dahil sa pinagdaanan ng itong bansa. Sa una, ang Pilipinas ay isang hintating grupo ng mga isla. Tinalunan ng mga Filipino ang mga galing sa Espanya. Kami ay nagiging isang kolonya ng Espanya, at dahil sa ito, nagpatibay natin ang kanilang kultura at aral. Naulit nito sa panahon ng mga Amerikano at Hapon. Dahil sa mga karanasan ng kolonisasyon, nagkaroon namin ng isang kakaibang kultura. Nagkikita namin nito sa mga damit, gamit, pagkain, arkitektura, at iba’t ibang mga bagay. Magkakaranas ka ng isang bagong karanasan sa ating bansa dahil sa ito.

Para sa mga mananaliksik, ang Pilipinas ay isang nakakaiba na lugar. Mayroon kami ng maraming mga aktibidad para sa isang aktibong tao. Ang Pilipinas ay isang “diver’s paradise”. Maraming lugar ay pwedeng magsisid sa malawak na dagat. Isang halimbawa ay ang Apo Reef sa Mindoro Stait. Dito, pwedeng makita ng maganda at makulay na koral at kakaibang klase ng isda. Kung hindi ka mahilig sa tubig, ang Pilipinas ay punong-puno ng mga kuweba. Marami sa mga ito ay ginalugad na, pero mayroon pa ng marami sa mga ito na hindi pa nagalaw. Baka may mahahanap ka ng mga artepakto galing sa ibang panahon ng mga Hapon o Amerikano kung hindi ka natatakot sa kadiliman sa loob ng mga kuweba dito.

Kung ikaw ay ang uri ng tao na gustong magpahinga, mayroon rin ang Pilipinas ng mga pahingahan na pwede kang igawin ang kahit anong gusto mo. Maraming magagandang hotel ay nasa lungsod ng Pilipinas. Pwede mong kumain ng masarap na pagkain ng iba’t ibang klase. Bukod sa pagpapahinga sa loob ng inyong silid, pwede mong pumunta sa isang lugar na mas dakila kaysa sa isang hotel.Mayroon ng maraming mga hotel sa lungsod, pero ang mas magandang karanasan ay naghihintay para sa iyo sa mga “beach resorts” ng ating bansa. Makikita dito ng puting buhangin sa tabing-dagat ng isla, at ang tubig na kasinlinaw ng isang kristal. Pwedeng lumangoy sa dagat (o kaya sa isang swimming pool kung hindi ka gusto sa dagat), lumaro ng mga beach games katulad ng volleyball at frisbee, o lumakbay sa dagat para sa mga “underwater activites” katulad ng “helmet-diving” at “fish-feeding”.

Ang bansa ng Pilipinas ay isang paghahalo ng iba’t ibang masayang karanasan. Dahil sa karamihan ng mga ito, sigurado na hindi ka lulungkot dito. Totoo na maliit lang ang ating bansa, pero ibibigay ko sa inyo ang aking mungkahi, na panghihinayang ay idadalaw sa inyong puso kung hindi ka ipupunta sa magandang lugar ng Pilipinas.

Sources:

http://www.marimari.com/content/philippines/special_interest/special_interests.html

http://www.txtmania.com/trivia/tourism.php

http://www.alonapalmbeach.com/

http://www.go-destination.com/scuba-diving-travel-in-the-philippines/