Noong bata ako, laging akong nanunukso sa ibang tao. Isa sa ito ay nagkaroon sa klase. Napunta ang klase ko sa “computer lab”. Nagkaroon kami ng isang groupwork. Nakita ng aking katabi na may “red underline’ ang aking family name. Na-right click niya ang pangalan at lumabas ay “Goat”.

Iyon ang nagiging “nickname” ko. Nakakainis talaga ito para sa akin, pero hindi ako nagagalit dahil alam ko na wala akong mangunguha sa kagalitan. Nalaman ako na magdudusa lang ako kung aaway ko ang mga kaklase ko. Kung may taong nanunukso sa akin, hindi ko papansinin sila para hindi kaming maaway.