Dahil sa aking kapwa (pwede itong i-apply sa aking mga guro, magulang, pamahalaan, etc.), nagiging masaya ang aking buhay. Mahirap isipin ang aking buhay kung wala akong makuha na tulong galing sa kapwa ko. Dahil dito, gusto ko rin sila tulungan

Maraming pwede ako magawa para sa aking mga kapwa. Isang halimbawa ay maging tahimik sa klase para maiwas ang hirap ng guro ko. Pwede akong maging mas magalang sa aking pamilya at at ang mga katulong sa bahay. Iingatan ko ang aking paligid, sa silid-aralan, silid-tulugan, at iba pa. Pwede akong sumali sa mga programa ng aking barangay para sa mas malinis na kapaligiran.  Makikinig ako sa payo ng aking nanay. Kailangan kong malaman ang nangyayari sa aking paligid upang makagawa ako ng paraan.

Ito ay kaunti lamang sa mga paraan ko. Gusto kong ibalik ang pabor sa kanila dahil hindi ko maaabot kung nasaan ako ngayon kundi dahil sa mga taong tumutulong sa akin.