Sitwasyon #1
Sa itong sitwasyon, kailangan kong pumili kung mangongopya ko ang mga sagot ng aking kaibigan para makukuha ako ng honors, o hindi ko gagawin nito ang mababagsak ako sa pagsubok nito. Na-iisip ako kung ano ang gagawin ko, ang tama o mali.
Advertisements