Habang nababasa ko “Ang Kamag-anak”, naiisip ko ang aking magulang. Ang magulang ko ay nag-aalaga ko noong sanggol pa ako. Nararamdam ako bakit walang “utang na loob” si Frankie para sa kanyang magulang, at bakit hind niya tumulong sila para maiiwas ang kanilang hirap.